Ravel - Vladimir Ashkenazy - Daphnis et Chloe -Daybreak(1/3) | クロエ サングラスの動画