Ravel - Vladimir Ashkenazy - Daphnis et Chloe (3/3) | クロエ サングラスの動画